НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ТРЕТА ВЪЗРАСТ /НБУ-ТВ/

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №77А

тел.: 0888 705 325

Ел. поща: nbu_tretavazrast@abv.bg

 

Банкова сметка:

IBAN: BG51RZBB91551007211943

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзен Банк